Over WVF Volkstuinen

De wijkvereniging WVF (Westenholte, Voorst & Frankhuis) in Zwolle is opgedeeld in meerdere werkgroepen meestal met een eigen (sub) bestuur. De werkgroep Volkstuinen is één van deze werkgroepen. 

Gelegen dichtbij de wijk Westenholte aan de Zalkerdijk

Het terrein van de volkstuinen wordt gepacht van de gemeente Zwolle en bestrijkt ongeveer 1,5 hectare onderverdeeld in delen van 1, 1,5 en 2 are (100m2) in totaal zijn er bijna 100 tuinen. De vereniging werkt met een wachtlijst voor nieuwe tuinders, u kunt zich op elk moment inschrijven en zal worden gebeld zodra er een tuin beschikbaar komt. 

Op het terrein zijn er verschillende faciliteiten waar kosteloos gebruik van gemaakt kan worden waaronder een schuilhut, parkeerplaatsen, speeltuin, composthopen, mestplaat, pompen etc. 

De grond is zeer vruchtbaar en bestaat uit een combinatie van klei en zand-achtige grond. 

Het bestuur vergadert tussen de 6 en 12 keer per jaar over de activiteiten, deze website, de financieën en alle andere tuin gerelateerde zaken. De financieën worden na akkoord door het werkgroep bestuur doorgestuurd naar de penningmeester van de Wijkvereniging WVF. 

Het bestuur:

Het dagelijks bestuur van de werkgroep volkstuinen bestaat uit de volgende personen.

Rol Uitgevoerd door
Voorzitter Roel Boersma
Secretaris Henk van Blitterswijk
Penningmeester Ronald Herweijer
Tuincommisaris en inschrijvingen Ren Mooren
Bestuurslid Astrid van der Maar

 

WVF Volkstuinen heeft als officiële vereniging te maken met bepaalde regels, deze regels zijn opgenomen in het Tuinregelement. Omdat u als lid ook onderdeel van de vereniging bent is het belangrijk dat u het tuinregelement goed doorleest. Zo weet u hoe de vereniging in elkaar steekt en wat er van u verwacht wordt als tuinder.

Daarnaast zijn er een aantal standaard activiteiten waaronder: 

Algemene ledenvergadering:

Eén keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waar een ieder op de hoogte wordt gesteld van huidige en geplande activiteiten, het reilen en zeilen van de volkstuinen etc. Iedere tuinder wordt hiervoor uitgenodigd en is het forum om vragen en opmerkingen voor te leggen aan het dagelijkse bestuur.

Werkochtenden:   

Tijdens de werkochtenden voeren we noodzakelijk onderhoud gezamenlijk uit. Elke tuinder wordt éénmaal per jaar uitgenodigd voor een werkochtend en daarnaast voor de algemene werkochtend ter opening van het seizoen. We doen ons best om de tuinder vlak vóór de betreffende datum een herinnering te sturen.
Alle werkochtenden beginnen om 9.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd (en meestal ook voor iets lekkers…). Aanwezigheid op de werkochtend waarvoor men is uitgenodigd is in principe verplicht. De lijst met werkochtenden wordt toegestuurd en komt ook op deze website te staan. 

Mest:

Het bestuur probeert aan het einde van het groeiseizoen een mestlevering te organiseren welke door de tuinder kan worden besteld om te gebruiken op de volkstuin.

Zaaigoed:

Op tijd voor het nieuwe seizoen wordt meestal gezamelijk een zaden bestelling gedaan, de tuinder wordt op tijd op de hoogte gesteld door middel van een catalogus en een bestel lijst.

Groenmarkt:

Elk jaar rond moederdag (mei) wordt er een groenmarkt georganiseerd door de werkgroep volkstuinen, de opbrengst van de groenmarkt komt volledig tot de beschikking van de volkstuin.